Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Radom

Łowiectwo

Radomski Okręg Łowiecki

 
Okręg zrzesza ponad dwa tysiące myśliwych, którzy prowadzą gospodarkę łowiecką na terenie 100 obwodów położonych na terenie byłego woj. radomskiego.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu jednoczy myśliwych, którym na sercu leży dobro otaczającej ich przyrody. Tuż po wojnie to myśliwi jako pierwsi pomagali i wspierali działania na rzecz poprawy życia zwierząt. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż nurt kłusownictwa był bardzo powszechny, a zdegradowane po wojnie środowisko nie napawało optymizmem.

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Pracując społecznie realizujemy swoje zainteresowania, ale nie zapominamy o naszym dorobku kulturowym o naszej historii i wartościach naszych przodków, którzy dali podwaliny dla dzisiejszego łowiectwa. Jesteśmy pasjonatami, a łowiectwo i bycie myśliwym to nasza pasja, styl życia, w którym nieustannie poddajemy się rytmom pór roku i prawom natury, przestrzegając naszych obyczajów, etyki i tradycji łowieckich.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz BÓR
myśliwi okręgu radomskiego