Łowiectwo

Radomski Okręg Łowiecki

 
Okręg zrzesza ponad dwa tysiące myśliwych, którzy prowadzą gospodarkę łowiecką na terenie 100 obwodów położonych na terenie byłego woj. radomskiego.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu jednoczy myśliwych, którym na sercu leży dobro otaczającej ich przyrody. Tuż po wojnie to myśliwi jako pierwsi pomagali i wspierali działania na rzecz poprawy życia zwierząt. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż nurt kłusownictwa był bardzo powszechny, a zdegradowane po wojnie środowisko nie napawało optymizmem.

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Pracując społecznie realizujemy swoje zainteresowania, ale nie zapominamy o naszym dorobku kulturowym o naszej historii i wartościach naszych przodków, którzy dali podwaliny dla dzisiejszego łowiectwa. Jesteśmy pasjonatami, a łowiectwo i bycie myśliwym to nasza pasja, styl życia, w którym nieustannie poddajemy się rytmom pór roku i prawom natury, przestrzegając naszych obyczajów, etyki i tradycji łowieckich.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz BÓR
myśliwi okręgu radomskiego