Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

 Imię i nazwisko i funkcja
1.Ochal Romuald – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2.Sołtysiak Andrzej – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
3.Dzik Krzysztof – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego