Zarząd Okręgowy
Radom

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Styczeń 2021

Piątek 22.01.2021

07:46 - 16:23
11:36 - 01:50
  Pierwsza kwadra

Sobota 23.01.2021

07:45 - 16:25
11:55 - 02:59
  Przybywający

Niedziela 24.01.2021

07:44 - 16:26
12:20 - 04:09
  Przybywający

0
Myśliwych w okręgu
0
Kandydatów na myśliwych
0
Polujących kobiet
0
Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Radomiu

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved