Zarząd Okręgowy
Radom

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Styczeń 2021

Środa 27.01.2021

07:40 - 16:32
14:37 - 07:13
  Pełnia

Czwartek 28.01.2021

07:38 - 16:33
15:48 - 07:56
  Pełnia

Piątek 29.01.2021

07:37 - 16:35
17:05 - 08:28
  Pełnia

0
Myśliwych w okręgu
0
Kandydatów na myśliwych
0
Polujących kobiet
0
Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Radomiu

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved