Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Radom

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Radom

Darz Bór!

Edukacja

Kultura

Kalendarium

Jak zostać myśliwym

Galeria

Nemrod Radomski

Kalendarz myśliwski

Luty 2024

Wtorek 20.02.2024

06:45 - 16:53
12:05 - 05:29
  Przybywający

Środa 21.02.2024

06:43 - 16:55
13:18 - 06:06
  Przybywający

Czwartek 22.02.2024

06:41 - 16:56
14:32 - 06:30
  Przybywający

0
Myśliwych w Okręgu
0
Polujących kobiet
0
Kandydatów na myśliwych
0
Kół Łowieckich
pzlstronagl.png

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska, realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny.

Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy.

Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Zarząd Okręgowy

Dane kontaktowe

© 2023 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved