Zarząd Okręgowy
Radom

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Maj 2021

Wtorek 11.05.2021

04:05 - 19:33
05:13 - 20:17
  Nów

Środa 12.05.2021

04:04 - 19:35
05:28 - 21:28
  Przybywający

Czwartek 13.05.2021

04:02 - 19:37
05:54 - 22:36
  Przybywający

0
Myśliwych w okręgu
0
Kandydatów na myśliwych
0
Polujących kobiet
0
Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Radomiu

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved