Zarząd Okręgowy
Radom

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Czerwiec 2021

Czwartek 24.06.2021

04:38 - 21:11
21:33 - 03:56
  Pełnia

Piątek 25.06.2021

04:38 - 21:11
22:31 - 04:50
  Pełnia

Sobota 26.06.2021

04:39 - 21:11
23:16 - 05:58
  Malejący

0

Myśliwych w okręgu

0

Kandydatów na myśliwych

0

Polujących kobiet

0

Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Radomiu

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved