Zarząd Okręgowy
Radom

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Kwiecień 2021

Poniedziałek 19.04.2021

04:47 - 18:57
10:02 - 02:44
  Pierwsza kwarta

Wtorek 20.04.2021

04:45 - 18:58
11:10 - 03:28
  Pierwsza kwarta

Środa 21.04.2021

04:43 - 19:00
12:25 - 04:01
  Przybywający

0
Myśliwych w okręgu
0
Kandydatów na myśliwych
0
Polujących kobiet
0
Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Radom

Współcześnie poświęcamy wiele czasu na pracę na rzecz środowiska realizując szeroko pojętą gospodarkę łowiecką, spędzając wiele czasu w łowiskach i poświęcając własne środki w celu poprawy stanu zwierzyny. Polepszanie warunków bytowania, dokarmianie i walka z kłusownictwem czy zabezpieczanie upraw przed szkodami to jedne z wielu działań, jakie obecnie podejmujemy. Współpracę dla dobra naszej rodzimej przyrody prowadzimy z różnymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, jednostkami Lasów Państwowych i lokalnymi mieszkańcami.

Więcej

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Radomiu

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved