Nemrod Radomski

Nemrod Radomski

pierwszy w historii numer okręgowego czasopisma (nr 1/2018(1)). Format A4, 58 stron, wydano w 2018 roku.

Nemrod Radomski

drugi numer okręgowego czasopisma, obejmujący sezon 2018/2019 (1/2019 (2)). Format A4, 84 stron, wydano w 2019 roku.

Nemrod Radomski

trzeci numer okręgowego czasopisma, obejmujący sezon 2019/2020 (1/2020 (3)). Format A4, 70 stron, wydano w 2020 roku