Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Radom

Strzelnica

Telefon do instruktora kol. Darka 692 119 521
Telefon służbowy  do instruktora Kol. Piotra Muchy 785 066 249

Adres strzelnicy 

Piastów 111 a, 26-660 Jedlińsk 
GPS 51,4855612   21,113888

W związku z modernizacją instalacji elektrycznej na strzelnicy – strzelnica nieczynna do odwołania

Godziny otwarcia strzelnicy w październiku 2023:

 •  Środa: 12:00 – 17:00
 • Czwartek: 12.00 – 17.00
 • Sobota: 10:00 – 16:00

REGULAMIN STRZELNICY ZO PZŁ W RADOMIU

 1. Po przybyciu na strzelnicę należy bezzwłocznie zameldować swój pobyt kierownikowi obiektu.
 2. Wstęp na poszczególne osie i rozpoczęcie strzelania dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą sędziego lub instruktora.
 3. Strzelać wolno tylko z wyznaczonych stanowisk i tylko w kierunku makiet lub rzutków.
 4. Broń ładować wolno jedynie na stanowisku strzeleckim.
 5. Jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie lub zwierzęta należy natychmiast przerwać strzelanie a broń rozładować.
 6. Na stanowisku strzeleckim zabrania się wodzenia lufami poza kierunkiem strzelania, odwracania się z bronią rozładowaną, podchodzenia do sąsiednich stanowisk itp..
 7. Przed zejściem ze stanowiska broń musi być bezwarunkowo rozładowana.
 8. Na całym terenie strzelnicy broń może być przenoszona wyłącznie bez pasków, złamana i z otwartym zamkiem oraz odłączonym magazynkiem.
 9. Poza zasadami wyszczególnionymi w niniejszym regulaminie obowiązują wszelakie warunki zawarte w ,,Prawidłach strzelań myśliwskich” Polskiego Związku Łowieckiego.
 10. Na strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w każdej postaci, jeżeli na którejkolwiek z osi trwa strzelanie.
 11. Śmiecenie, niszczenie przyrody, wulgarny język, nie koleżeństwo nie licują z godnością członka naszego zrzeszenia.
 12. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, korzystać z obiektu nie mogą i będą z niego usuwane.