Strzelnica

Telefon do instruktora kol. Darka 692 119 521
Telefon służbowy  do instruktora Kol. Piotra Muchy 785 066 249

Adres strzelnicy 

Piastów 111a, 26-660 Jedlińsk 
GPS 51,4855612   21,113888

Godziny otwarcia strzelnicy

Środa: 13:00 – 18:00,
Czwartek: 13:00 – 19:00,
Piątek: 13:00 – 19:00 (15:00 – 19:00 strzela Koła Łowieckie),
Sobota: strzelają tylko Koła Łowieckie,
Niedziela: 9:00 – 18:00

REGULAMIN STRZELNICY ZO PZŁ W RADOMIU

 1. Po przybyciu na strzelnicę należy bezzwłocznie zameldować swój pobyt kierownikowi obiektu.
 2. Wstęp na poszczególne osie i rozpoczęcie strzelania dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą sędziego lub instruktora.
 3. Strzelać wolno tylko z wyznaczonych stanowisk i tylko w kierunku makiet lub rzutków.
 4. Broń ładować wolno jedynie na stanowisku strzeleckim.
 5. Jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie lub zwierzęta należy natychmiast przerwać strzelanie a broń rozładować.
 6. Na stanowisku strzeleckim zabrania się wodzenia lufami poza kierunkiem strzelania, odwracania się z bronią rozładowaną, podchodzenia do sąsiednich stanowisk itp..
 7. Przed zejściem ze stanowiska broń musi być bezwarunkowo rozładowana.
 8. Na całym terenie strzelnicy broń może być przenoszona wyłącznie bez pasków, złamana i z otwartym zamkiem oraz odłączonym magazynkiem.
 9. Poza zasadami wyszczególnionymi w niniejszym regulaminie obowiązują wszelakie warunki zawarte w ,,Prawidłach strzelań myśliwskich” Polskiego Związku Łowieckiego.
 10. Na strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w każdej postaci, jeżeli na którejkolwiek z osi trwa strzelanie.
 11. Śmiecenie, niszczenie przyrody, wulgarny język, nie koleżeństwo nie licują z godnością członka naszego zrzeszenia.
 12. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, korzystać z obiektu nie mogą i będą z niego usuwane.

Z powodu epidemii wprowadziliśmy ograniczenia w funkcjonowaniu strzelnicy.

Na strzelnicy myśliwskiej  istnieje możliwość przystrzelania broni kulowej bez instruktora od poniedziałku do piątku w godzinach  od 9 do 14 ( klucze i książka w biurze ZO). Strzelanie na osiach: dzik, rogacz, zając, oś i krąg może odbywać się,  w soboty lub niedziele, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z instruktorem,