Pierwsze miejsce dla radomskich myśliwych

Pierwsze miejsce dla radomskich myśliwych

Czerwony dar serca od radomskich myśliwych

Myśliwi okręgu radomskiego Polskiego Związku Łowieckiego w 2020 roku po raz trzeci uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Darz Bór – Dasz Krew. Celem tej akcji jest podzielenie się tym, co najcenniejsze – krwią, życiodajnym płynem, którego nie da się w żaden sposób sztucznie wytworzyć. Wspólne porozumienie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Narodowego Centrum Krwi w Warszawie zapoczątkowało taką formę pomocy osobom potrzebującym. 

    Nie trzeba było czekać ani zachęcać do wzięcia udziału w tym społecznym wydarzeniu szczególnie myśliwych zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu.  Indywidualnie czy też wspólnie zgłaszali się do Regionalnego Centrum Krwi i Krwiodawstwa w Radomiu i po przejściu procedury oraz podania hasła ,Darz Bór – Dasz Krew” oddawali krew, osocze czy tez płytki krwi. Akcja ta tak bardzo się spodobała radomskim myśliwym, że bardzo chętnie i licznie w niej uczestniczyli, co było widać po ilości uczestników.  W 2020 roku radomscy myśliwi zajęli po raz trzeci pierwsze miejsce w Polsce na 49 zarządów okręgowych oddając ponad 38 litrów krwi przez 87 dawców. Należy podkreślić, że była to prawie jedna trzecia łącznej ilości oddanej krwi w całej akcji w 2020 roku. 

     Rok wcześniej, bo w 2019 również radomscy myśliwi zajęli pierwsze miejsce w Polsce wówczas oddało 109 dawców ponad 48 litrów krwi zaś w 2018 roku myśliwi oddali 28 litrów przez 68 dawców. Choć zajmowane zaszczytne pierwsze miejsca na całą Polskę, rok po roku przez trzy lata nie były najważniejszym celem, który przyświecał uczestnikom. Najważniejsza była pomoc – dar serca w postaci krwi, którym radomscy myśliwi mogli się podzielić i nadal się dzielą w kolejnej akcji, która już się rozpoczęła wraz z nowym rokiem. 

 

Tekst Hubert OGAR