Składka członkowska na rok 2022

Składka członkowska na rok 2022

Informujemy, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021 z dnia 5 listopada 2021r. składka członkowska w Polskim Związku Łowieckim wraz z ubezpieczeniem na rok 2022 ustalona została w wysokości:

  • Normalna – 393 zł
  • Ulgowa – 218 zł dla uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członków Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2021r. ukończyli 70 rok życia.
  • Zgodnie z § 124 ust.3 Statutu PZŁ członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2021r. ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa  130,50zł

Składki prosimy wpłacać zgodnie z § 124 ust. 6 Statutu PZŁ – do 31 grudnia 2021r., członkowie kół za pośrednictwem koła. Jedynie członkowie niezrzeszeni wpłacają bezpośrednio na rachunek bankowy ZO PZŁ.

KONTO: BS Jedlińsk  08 9132 0001 0000 7224 2000 0010