Zawody Okręgowe w Strzelaniach Myśliwskich w dniu 26.06.2021

Zawody Okręgowe w Strzelaniach Myśliwskich w dniu 26.06.2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu informuje, że „Zawody Okręgowe w Strzelaniach Myśliwskich” odbędą się w dniu 26.06.2021 (sobota) o godz. 800 na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie.  Koła zgłaszają trzyosobowe reprezentacje (tylko klasa powszechna) i wszystkich posiadających klasę mistrzowską. Członkowie niezrzeszeni w kołach mogą zgłaszać się indywidualnie.  Termin zgłaszania upływa 21.06.2021 r. Opłata za uczestnictwo w zawodach, w wysokości 100 zł  od osoby.